Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Statystyki

ROZBUDOWA PŁYTY POSTOJOWEJ I BUDOWA PŁYTY DO ODLADZANIA WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ I SYSTEMAMI TECHNICZNYMI W LICZBACH

 

BRANŻA LOTNISKOWO-DROGOWA

-        roboty ziemne – 115 000 m3

-        wzmocnienie podłoża geokompozytoem drenażowym – 85 000 m2

-        warstwa mrozoochronna z pospółki śr. gr. 28 cm – 84 000 m2

-        podbudowa dylatowana z betonu B15 gr. 24 cm – 73 000 m2

-        warstwa poślizgowa z betonu asfaltowego gr. 5 cm – 73 000 m2

-        nawierzchnia z betonu B35 (dyblowana i kotwiona) gr. 28 cm – 72 000 m2

-        nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych – 9 000 m2  

-        ściek odwodnienia liniowego S400 klasa obciążenia F900 – 760 mb

-        plantowanie i humusowanie terenu pola wzlotów – 35 000 m2  

-        oznakowanie poziome nawierzchni lotniskowych – 2 100 m2

 

BRANŻA SANITARNA

-        zbiornik retencyjny o pojemności 2000m3 żelbetowy podziemny – 1 szt.

-        zbiornik na ścieki zanieczyszczone glikolem stalowy podziemny dwupłaszczowy – 1 szt.

-        drenaż z rurociągów drenarskich NPCW o średnicy 100 mm – 824 m

-        kanalizacja deszczowa z rur PP SN16 o średnicy 200, 300, 400, 500 i 630 mm – 981,5 m

-        studnie ściekowe i rewizyjne o średnicy 1200, 1400 i 2000 mm – 19 szt.

-        urządzenia podczyszczające (separator koalescencyjny + osadniki) – 2 szt.

-        przepompownia wód deszczowych Gp=60  l/s – 1 szt.

 

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

-        linie kablowe SN 15kV – 4450,5 m

-        światła nawigacyjne krawędzi DK i PPS – 41 kpl

-        oświetlenie projektorowe na masztach stalowych – 30 kpl

-        maszty oświetleniowe o wysokości 22 i 24 m – 6 szt.

-        urządzenie rozruchowe 400 Hz – 1 kpl


 

BUDOWA NOWEGO TERMINALU PASAŻERSKIEGO W LICZBACH

 

 

ROBOTY BUDOWLANE

-        wykopano 29000,0 m3 gruntu,

-        wylano 6400,0 m3 betonu,

-        wykonano 12156,0 m2 stropów,

-        wykonano 5038,0 m2 ścian murowych,

-        wykonano 10042,0 m2 warstw posadzkowych,

-        wykonano 6098,3 m2 tynków,

-        wykonano 4738,0 m2 ścianek g-k,

-        wykonano 2582,0 m2 okładzin ściennych z płytek ceramicznych,

-        wykonano 9076,0 m2 okładzin podłogowych z płytek ceramicznych,

-        wykonano następującą ilość sufitów podwieszanych: 1490 m2 – sufit rastrowy; 1100 m2 – sufit z siatki metalowej; 530 m2 – sufit podwieszony z wypełnieniem płytami 60x60; 120 m2 – sufit o kontr. metalowej z wypełnieniem płytami g-k,

-        zamontowano 2750,5 m2 ślusarki aluminiowej wewnętrznej,

-        zamontowano 190 m2 ślusarki stalowej i drewnianej,

-        zamontowano 8 szybów windowych,

-        ułożono 2100,0 m2 kostki brukowej,

-        ułożono 110 mb krawężników,

-        wykonano dach o pow. 5150,0 m2 w technologii Kalzip,

-        wbudowano 2000,0 t stali – konstrukcja stalowa budynku.

 

 

ROBOTY ELEKTRYCZNE

-        zmodernizowano stację transformatorową ST2 "LOT" – 18 pól, dwusekcyjna,

-        wykonano nową stację transformatorową w piwnicy Nowego Terminala – 6 pól, dwusekcyjna,

-        zamontowano 2 transformatory o mocy 1000 kVA każdy,

-        dokonano montażu agregatu prądotwórczego o mocy 1,6 MVA,

-        zakończono okablowanie światłowodowe pomiędzy Budynkiem Nowego Terminala a budynkami już istniejącymi w infrastrukturze Portu,

-        zamontowano ok. 300 głośników systemu DSO,

-        zamontowano ok. 340 czujek systemu SAP.
 

 

ROBOTY SANITARNE

-        dostarczono 21 jednostek zewnętrznych dla systemu klimatyzacji,

-        ułożono ok. 6000,0 mb przewodów chłodniczych,

-        dostarczono i zamontowano ok. 900,0 m2 kanałów wentylacyjnych,

-        dostarczono i zamontowano 2 agregaty wody lodowej o łącznej mocy 1088 kW,

-        ułożono ok. 650,0 mb instalacji na potrzeby wody lodowej,

-        ułożono ok. 1800,0 mb rur na potrzeby centralnego ogrzewania,

-        wykonano 42 pętle ogrzewania podłogowego, o łącznej długości rur grzewczych ok. 4500,0 mb,

-        ułożono ok. 2500,0 mb rur wielowarstwowych na potrzeby wody ciepłej, zimnej i cyrkulacyjnej.