Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Projekty POIiŚ

» Projekt pn.: „Port Lotniczy Rzeszów – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej”

Etap Projektu:  
Zadanie 2a - Rozbudowa płyty postojowej i budowa płyty do odladzania wraz z infrastrukturą – zakończony
Zadanie 2b - Rozbudowa i modernizacja równoległej drogi kołowania i dróg szybkiego zejścia – zakończony
Całkowity koszt Projektu: 98 794 291,87 PLN
Wysokość dofinansowania: 39 506 084,02 PLN
Priorytet: VI Drogowa i lotnicza sieć TEN-T
Działanie: 6.3. Rozwój sieci lotniczej TEN-T
Projekt  Nr POIS.06.03.00-00-006/10 pn.:
Port Lotniczy Rzeszów – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej

Niniejszy projekt obejmuje rozbudowę i modernizację infrastruktury lotniskowej Portu Lotniczego "Rzeszów – Jasionka". W zakres projektu wchodzą dwa zadania:
1.    Rozbudowa płyty postojowej i budowa płyty do odladzania wraz z infrastrukturą techniczną.
2.    Rozbudowa i modernizacja równoległej drogi kołowania i dróg szybkiego zejścia.

W wyniku realizacji niniejszego projektu nastąpi poprawa standardów obsługi oraz powiązań komunikacyjnych i systemu komunikacji publicznej w województwie, w Polsce oraz w europie w ramach sieci TEN-T.

Dodatkowo projekt jest spójny z celem Działania 6.3 POIŚ: „Zwiększenie przepustowości portów lotniczych znajdujących się w sieci TEN-T i przepustowości polskiej przestrzeni powietrznej oraz zapewnienie wysokiego standardu świadczonych usług”.