Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Inwestor:
Wykonawca:
Inżynier Kontraktu:

Projekty POIiŚ

» Projekt pn.: „Port Lotniczy Rzeszów - Budowa nowego terminalu pasażerskiego”

 

Etap Projektu: zakończony
Całkowity koszt Projektu: 98 436 125,98 PLN
Wysokość dofinansowania: 35 790 843,05 PLN
Priorytet: VI Drogowa i lotnicza sieć TEN-T
Działanie: 6.3. Rozwój sieci lotniczej TEN-T
Projekt Nr POIS.06.03.00-00-005/10 pn.: „Port Lotniczy Rzeszów – Budowa nowego terminalu pasażerskiego”


KALENDARIUM

- 17.11.2009 r. – podpisanie Umowy na wykonanie opracowania „Studium Wykonalności”,

- 07.05.2010 r. – podpisanie Umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu,

- 06.09.2010 r. – podpisanie Umowy z Wykonawcą robót budowlanych,

- 14.09.2010 r. – przejęcie placu budowy przez Wykonawcę i rozpoczęcie robót budowlanych,

- 30.08.2011 r. – podpisanie Umowy o dofinansowanie z Centrum Unijnych Projektów Transportowych,

- 20.12.2011 r. – zakończenie robót budowlanych,

- 14.02.2012 r. – uzyskanie Pozwolenia na użytkowanie,

- 17.04.2012 r. – uroczyste otwarcie. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz krajowych i samorządowych (także zza granicy), parlamentu, misji dyplomatycznych, instytucji związanych z lotnictwem, linii lotniczych, touroperatorów, a także firm współpracujących z portem lotniczym,

- 21.04.2012 r. – dzień otwartych drzwi. Wśród atrakcji m.in.: wycieczki z przewodnikiem po nowym terminalu, pokazy Policji Antyterrorystycznej, Straży Granicznej i Lotniskowej Służby Ratowniczo–Gaśniczej, lotera fantowa oraz liczne konkursy z atrakcyjnymi nagrodami, występy zespołu Orinoko, VIR oraz rewia Viva Miraż, a dla najmłodszych przygotowano malowanie tatuaży z logo lotniska, zabawy i animacje z Masterschooll, plac zabaw Fantazja oraz odlotowe studio fotografii familijnej Zebra Design,

- 08.05.2012 r. – odprawa pierwszych pasażerów.


CHARAKTERYSTYKA POWSTAŁEGO OBIEKTU

Budynek nowego terminalu pasażerskiego przeznaczony jest do obsługi ruchu pasażerskiego na liniach krajowych i międzynarodowych. Obiekt posiada trzy kondygnacje nadziemne i jedną podziemną, jest częściowo podpiwniczony. W budynku znajduje się prawie 250 pomieszczeń, a ich łączna powierzchnia użytkowa wynosi 14 134 m2. Rzut budynku oparty na planie w kształcie litery T zwrócony jest szerszą częścią w kierunku południowym, w stronę płyty postojowej samolotów. Konstrukcję budynku zaprojektowano jako stalowy szkielet ramowy uzupełniony konstrukcją żelbetową monolityczną. Dzięki takiemu rozwiązaniu budynek może być w przyszłości łatwo rozbudowany o kolejne moduły. Przekrycie budynku w części centralnej stanowi dach łukowy w kierunku poprzecznym i podłużnym, przekrycie skrzydeł wschodniego i zachodniego stanowią stropodachy płaskie. Całkowita kubatura obiektu to 90 308 m3. Terminal będzie monitorowany przez ponad 250 kamer. Obiekt przystosowany jest na potrzeby osób niepełnosprawnych (windy, pochwyty, poręcze) oraz dla osób podróżujących z małymi dziećmi (specjalnie wyposażone pokoje dla rodziców z dziećmi). W budynku zaprojektowano dwie palarnie, po jednej dla pasażerów ze strefy Non-Schengen i Schengen. 

Kondygnacja 0

W strefie ogólnodostępnej (w hall’u głównym) zlokalizowano:

- pomieszczenia informacyjne, kasowe oraz komercyjne,

- strefę odprawy biletowo – bagażowej pasażerów odlatujących (zespół 17 stanowisk check – in w układzie liniowym, w tym stanowisko odprawy bagażu ponadgabarytowego),

W strefie zastrzeżonej zlokalizowano salę odbioru bagażu rejestrowanego zaprojektowaną w taki sposób, aby uzyskać segregację pasażerów Non-Schengen i Schengen.

 

Kondygnacja +1

W strefie ogólnodostępnej (na antresoli) zlokalizowano:

- restaurację z barem i salą restauracyjną,

- kaplicę lotniskową,

- strefę kolejkowania do kontroli bezpieczeństwa pasażerów odlatujących.

W ramach strefy sterylnej zlokalizowano:

- strefę kontroli bezpieczeństwa,

- strefę pomieszczeń handlowo-komercyjnych,

- kontrolę paszportową oraz celną,

- dwie strefy business lounge,

- poczekalnie przedodlotowe z czterema stanowiskami gate,

- dwa korytarze przyrękawowe.

 

Kondygnacja +2

W części ogólnodostępnej zlokalizowano:

- strefę pomieszczeń handlowo-komercyjnych,

- taras widokowy wewnętrzny i zewnętrzny.


PRZEPUSTOWOŚĆ TERMINALU W ODLOTACH (szczytowa godzinowa)

Przepustowość zbadano w następujących strefach obsługi pasażersko-bagażowej:

- kontroli bezpieczeństwa osób,

- odpraw biletowo-bagażowych (check-in),

- kontroli paszportowej,

- systemu transportu bagaży.

Stwierdzono, że najniższa przepustowość występuje na stanowiskach kontroli bezpieczeństwa i tę wartość przyjęto jako przepustowość obiektu: 720 pax/h.

W praktyce oznacza to, że w terminalu można jednocześnie obsłużyć 4 samoloty średniej wielkości  (np. Boeing 737), zarówno w odlocie jak i w przylocie.

Realizacja projektu wpłynie na poprawę dostępności komunikacyjnej Polski i połączeń międzyregionalnych poprzez rozwój lotniczej sieci TEN-T. W wyniku realizacji niniejszego projektu nastąpi poprawa standardów obsługi oraz powiązań komunikacyjnych i systemu komunikacji publicznej w województwie, w Polsce oraz w Europie w ramach sieci TEN-T.