Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Projekty POIiŚ

 

 

 

 

1. Projekt  Nr POIS.06.03.00-00-005/10 pn.: „Port Lotniczy Rzeszów – Budowa nowego terminalu pasażerskiego"

2. Projekt  Nr POIS.06.03.00-00-006/10 pn.: „Port Lotniczy Rzeszów – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej”