Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Aktualności

» PODPISANIE UMOWY Z CENTRUM UNIJNYCH PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH (CUPT)

2011-09-29 10:03:43

W dniu 30 sierpnia 2011 roku w Warszawie w siedzibie Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) odbyło się spotkanie, w trakcie którego przedstawiciele Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka” podpisali umowy o dofinansowanie dwóch projektów: „Port Lotniczy Rzeszów – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej” oraz „Port Lotniczy Rzeszów – Budowa nowego terminalu pasażerskiego”. Dzięki temu, rzeszowskie lotnisko pozyska ponad 80 milionów złotych tytułem unijnego dofinansowania realizowanych inwestycji.

Spółkę Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o. reprezentowali: Prezes Zarządu - Stanisław Nowak, Wiceprezes Zarządu - Konrad Rabiej oraz kierownik projektów (Kierownik Jednostki Realizacji Projektów JRP) - Jan Domagalski. Instytucję Wdrażającą, czyli Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) reprezentowała dyrektor CUPT Anna Siejda.

Podpisano dwie umowy o dofinansowanie: nr POIS.06.03.00-00-005/10-00 dla projektu pn.: „Port Lotniczy Rzeszów - Budowa nowego terminalu pasażerskiego” oraz nr POIS.06.03.00-00-006/10-00 dla projektu pn.: „Port Lotniczy Rzeszów - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej”. W przypadku pierwszego zadania, całkowity koszt realizacji projektu wynosi 102 728 011,37 PLN, a dofinansowanie na jego realizację to 37 694 486,41 PLN. Koszt realizacji drugiego projektu wynosi 104 476 276,83 PLN, a dofinansowanie na realizację to 42 549 228,60 PLN.