Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

O serwisie

Niniejszy serwis w postaci podstrony Portu Lotniczego „Rzeszów – Jasionka” Sp. z o.o.  powstał w dniu 30 września 2011 roku.

Celem naszego serwisu jest podanie opinii publicznej aktualnych wiadomości na temat realizowanych przez nas Projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.