Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Historia

W roku 2008 Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o. podpisał preumowy o dofinansowanie Projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na dwa Projekty pn.:

1.    „Port Lotniczy Rzeszów – Budowa nowego terminalu pasażerskiego”.

2.    „Port Lotniczy Rzeszów – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej”:

- Zadanie 2a Rozbudowa płyty postojowej i budowa płyty do odladzania wraz z infrastrukturą,

- Zadanie 2b Rozbudowa i modernizacja równoległej drogi kołowania i dróg szybkiego zejścia.

Poczynając od tego roku Spółka przystąpiła do przygotowywania dokumentów aplikacyjnych w celu otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Równocześnie rozpoczęła realizację projektów inwestycyjnych przed podpisaniem umów o dofinansowanie mając na względzie konieczność rozbudowy i modernizacji istniejącej infrastruktury oraz wywiązania się z wymogów stawianych przez Unię Europejską dla Projektów ubiegających się o dofinansowanie. W wyniku postępowań przetargowych wyłonieni zostali wszyscy niezbędni uczestnicy w/w projektów: Nadzór Autorski, Inżynier Kontraktu oraz Wykonawcy robót budowlanych.

30 sierpnia 2011 roku nastąpiło bardzo ważne wydarzenie dla Spółki – podpisano dwie umowy o dofinansowanie Projektów POIiŚ.

W dniu 11 lipca 2011 roku „Zadanie 2a Rozbudowa płyty postojowej i budowa płyty do odladzania wraz z infrastrukturą” zostało zakończone pod względem rzeczowym.

Kamienie milowe w Projektach POIiŚ:

 • 22.09.2008 roku - podpisanie preumowy pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych a Portem Lotniczym „Rzeszów – Jasionka” Sp. z o.o., dotyczącej przygotowania projektu indywidualnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 dla Projektu: „Port lotniczy Rzeszów – rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej”.
 • 22.09.2008 roku - podpisanie preumowy pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych a Portem Lotniczym „Rzeszów – Jasionka” Sp. z o.o., dotyczącej przygotowania projektu indywidualnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 dla Projektu: „Port lotniczy Rzeszów – budowa nowego terminalu pasażerskiego”.
 • 02.10.2009 roku - podpisanie Umowy na wykonanie opracowania aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa terminalu pasażerskiego w Porcie Lotniczym Rzeszów – Jasionka”.
 • 31.03.2010 roku - podpisanie Umowy na usługę Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn.: „Port Lotniczy Rzeszów – rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej”.
 • 16.04.2010 roku - podpisanie Kontraktu na wykonanie robót budowlanych dla Projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja płyty postojowej wraz z niezbędną infrastrukturą i systemami technicznymi”.
 • 10.05.2010 roku - podpisanie Umowy o sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa i modernizacja płyty postojowej wraz z niezbędną infrastrukturą i systemami technicznymi”.
 • 07.05.2010 roku - podpisanie Umowy na usługę Inżyniera Kontraktu dla Projektu „Port Lotniczy Rzeszów – Budowa nowego terminalu pasażerskiego”.
 • 06.09.2010 roku - podpisanie Kontraktu na wykonanie robót budowlanych dla Projektu pn.: „Budowa nowego terminalu pasażerskiego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną”
 • 08.10.2010 roku - podpisanie Umowy o sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji pn.: „Budowa nowego terminalu pasażerskiego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną”.
 • 20.04.2011 roku - podpisanie Kontraktu na wykonanie robót budowlanych dla Projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja równoległej drogi kołowania i dróg szybkiego zejścia”.
 • 30.08.2011 roku - podpisanie Umowy o dofinansowanie dla Projektu pn.: „Port Lotniczy Rzeszów – Budowa nowego terminalu pasażerskiego” zawarta pomiędzy Skarbem Państwa – Centrum Unijnych Projektów Transportowych, a Portem Lotniczym „Rzeszów – Jasionka” Sp. z o.o.
 • 30.08.2011 roku - podpisanie Umowy o dofinansowanie dla Projektu pn.: „Port Lotniczy Rzeszów – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej” zawarta pomiędzy Skarbem Państwa – Centrum Unijnych Projektów Transportowych, a Portem Lotniczym „Rzeszów – Jasionka” Sp. z o.o.